Rady a návody

Poradíme vám ako vybrať optimálny aplikačný systém, alebo správne realizovať.

Skladba kamenného koberca Presstone®-PU

Alternatívy skladby aplikácie polyuretánového kamenného koberca.

-skladba je počítaná na hr.:10mm, plocha 10m2 (výber napr. 204 tehlová)

Ako aplikovať plnič pórov S06 Epoxid
1/ Náradie na aplikáciu plniča pórov.
2/ Pripravíme si plnič pórov S06 podľa technického listu viac info.
3/ Aplikujeme v množstve, ktoré sme schopný zapracovať. (odporúčame miešať v menších dávkach)
4/ Plnič pórov roztiahneme po ploche pomocou gumenej stierky.
5/ Dbáme na rovnomerné nanesenie plniča.
6/ Nanesieme do všetkých pórov.
7/ Ihneď po nanesení plniča gumenou stierkou, prevalcujeme plochu velúrovým valčekom.
8/ Ihneď po nanesení plniča gumenou stierkou, prevalcujeme plochu velúrovým valčekom.
9/ Výsledný efekt.
10/ Vode odolná povrchová úprava S06.
11/ Vode odolná povrchová úprava S06.

Spôsoby ukončenia kamenného koberca

Spôsoby ukončenia kamenného koberca poznáme :

A/ Ukončenie L-profilom s drenážnymi otvormi

B/ Ukončenie pomocou bednenia

C/ Ukončenie do stratena

Ako na praskliny v betónovom podloží

Trhliny sa vyskytujú vo veľkej miere predovšetkým v betónových konštrukciách. Pritom možno hovoriť o dvoch príčinách vzniku trhlín v betóne alebo potere. Trhliny sú buď spôsobené plastickým zmraštením betónu v prvých fázach jeho zrenia, alebo vznikajú vo vytvrdnutom betóne v dôsledku zmrašťovania, teplotných napätí, vonkajších vplyvov, nesprávneho spracovania, preťaženia, nesprávne zrealizovaných detailov a podobne.

Trhliny v podklade treba pred zošívaním povysávať, zbaviť prachu, nečistôt a mastnôt. Kolmo na smer trhliny sa pomocou uhlovej brúsky narežú zárezy minimálne do 2/3 hĺbky trhliny (minimálne 15 mm), so šírkou minimálne 3 mm a dĺžkou minimálne 140 mm. Zárez treba dôkladne povysávať. Vzdialenosť medzi jednotlivými zárezmi nesmie byť väčšia ako 200 mm.

Príprava podkladu
Pomocou uhlovej brúsky sa kolmo na trhliny narežú zárezy vo vzájomnej vzdialenosti 100 až 200 mm. Hĺbka zárezu musí siahať minimálne do 2/3 hĺbky trhliny (minimálne 15 mm). Zárez treba následne dôkladne očistiť – povysávať vysávačom prach a špinu.
Vloženie zošívacej spony
Do očisteného zárezu sa štetcom nanesie živica a zatlačí zošívacia spona. Zošívacia spona je špeciálne tvarovaný pásik z nehrdzavejúcej ocele s rozmermi 6 × 120 mm. Spona musí byť zapustená minimálne 5 mm pod úrovňou povrchu.
Zaliate živicou
Trhliny a kolmé zárezy s vloženými zošívacími sponami sa zalejú až po povrch živicou.
Uhladenie povrchu
Nadbytočná živica sa odstráni špachtľou alebo stierkou.
Pieskovanie
Opravené miesta sa posypú kremičitým pieskom so zrnitosťou 0,3 až 0,8 mm. Nasleduje technologická prestávka 24 hodín na vytvrdnutie živice.
Konečná úprava
Po zatvrdnutí živice treba z povrchu tlakom vzduchu odstrániť nadbytočný piesok. Tuhnutie a tvrdnutie môže spomaliť vysoká vzdušná vlhkosť a nižšia teplota. Vyššie teploty naopak tieto procesy urýchľujú.

Použité materiály:

  • CH01
  • PK Natur 0,4-0,8mm
  • Zošívacie spony