Systémy

Aplikačné systémy Presstone®

Dokonalá aplikácia prakticky kdekoľvek


Materiály Presstone® pre jednoduchý výber a aplikáciu kombinujeme v aplikačných systémoch. Jednotlivé systémy združujú potrebné a odporúčané zložky na vytvorenie odolných a exkluzívnych kamenných alebo pieskových kobercov. Vyberte si vhodný systém pre exteriér (terasy, chodníky, nájazdy, okolia bazénov), interiér (podlahy miestností), steny (vertikálne plochy v interiéri), schody (v interiéri alebo exteriéri), či balkóny.

Každý systém obsahuje všetky základné zložky (požadované k realizácii) ako aj doplnkové produkty pre údržbu alebo úpravu vlastností daného systému.